Managed Services är en tjänst som allt fler företag anlitar inom flera områden. I den här artikeln vill vi reda ut begreppet samt lyfta fram vilka vinningar företag kan göra genom att anlita en Managed Services leverantör.

Vad är Managed Services?

Managed Services är en tjänst som går ut på att företag lägger ut ansvaret för delar av sin verksamhet på en extern partner som på ett strategiskt och proaktivt sätt hanterar verksamhetsområdet i fråga. Egentligen kan Managed Services appliceras på en rad verksamhetsområden men ofta använder man begreppet när man talar om outsourcing inom IT.

Det kan röra sig om att man låter en annat företag övervaka ens IT-miljö för att säkerställa att inga säkerhetshot föreligger, att programvara är uppdaterad samt att man tillhandahåller service om problem uppstår. Det är också vanligt inom dokumenthantering. I det fallet innebär Managed Services att en extern partner övervakar företagets skrivare, ser till att förbrukningsmaterial skickas i tid samt informerar om utskriftsvanor med syftet att minska onödiga utskrifter för att på så sätt få ner kostnaderna.

Vilka anledningar finns det att använda Managed Services?

Tanken bakom brukar vara att effektivisera den egna organisationen, skära ner på kostnader samt få mer tid till det som egentligen utgör den egna verksamheten. Nyttan med att anlita en så kallad Managed Service leverantör varierar beroende på verksamhetsområde men nedan har vi listat de fördelar som finns generellt.

Kostnadsbesparingar

Att spara in på onödiga utgifter är för många företag huvudanledningen till att man väljer den här typen av tjänst. Genom att betala en fast avgift i utbyte mot exempelvis en fungerande IT-miljö slipper man de ofta stora kostnader som kommer när saker havererar. Samt genom att lyfta fram dolda kostnader finns goda chanser att göra besparingar. Som exempel kan tas att man väljer att fortsätta använda gammal IT-utrustning för att sänka inköpskostnaderna, utan att ta i beräkning den tid som anställda lägger på utrustning som inte fungerar som den ska och vad det kostar företaget.

Proaktiva lösningar

Genom Managed Services kan man förvänta sig att de IT-relaterade problemen minskar. Genom en kontinuerlig övervakning undviker man problemen redan innan de dyker upp, istället för att agera i efterhand.

Tillgång till experthjälp

Många mindre och medelstora företag har inte resurser för att ha ett eget expertteam. Genom Managed Services får företaget tillgång till experter inom det specifika området som de anställda kan vända sig till för support.

Modern teknik

Inom de flesta Managed Services avtal ingår att man har en modern utrustning som passar de krav verksamheten har. Få företag anser sig har råd att ständigt köpa in nytt när tekniken utvecklas men genom ha ett avtal där IT-utrustning ingår i priset kan även mindre företag har råd att ha den bästa tekniken.

Större verksamhetsfokus

För många företag är IT-relaterade uppgifter inget annat än ett nödvändigt ont. Genom att överlåta exempelvis IT-driften på en extern partner kan företaget fokusera helt och hållet på det som är kärnan i verksamheten.

Vilket typ av företag passar det?

Svaret är att det passar företag inom alla typer av verksamhetsområden och storlekar, tjänsten skräddarsys efter behov. När det gäller exemeplvis Managed Services inom print går det att applicera på 1 enstaka skrivare såväl som på 30 skrivare.
 


Våra Managed Services tjänster

Kontorskraft erbjuder Managed Services inom två områden:

Managed Print Services

Managed Print Services (MPS) eller strategiska utskriftstjänster som det ibland omnämns på svenska, innebär att vi tar hand om er utskriftsmiljö. Tjänsten innefattar övervakning av hela er maskinpark, automatisk beställning av förbrukning samt service och support. Läs mer om MPS.

Safe IT

Vi tar hand om hela er IT-miljö. Genom övervakning ser vi till att allt fungerar som det ska och att säkerheten ligger på topp. Ert arbetslag kan höra av sig till oss för att få all den support de behöver. Det finns även möjlighet att hyra utrustning så som datorer. Läs mer om Safe IT.