Tillhör du dem som tycker att du sköter allt bäst själv? Du är inte ensam. Att överlåta vissa delar av sin verksamhet till en extern samarbetspartner kan dock i många fall ha fler fördelar än nackdelar. När det gäller IT-miljön har många företag mycket att vinna på att låta någon annan ta hand om det hela. Nedan följer 10 fördelar med extern IT.

Vinster med extern IT

#1 Minskade utgifter

För många företag, speciellt mindre, innebär en anställd IT-ansvarig en betydande kostnad. Många gånger kan det vara billigare att ta hjälp utifrån än att själv anställa någon. En vanlig lösning på företag är att den IT- ansvarige även har en annan tjänst, i det fallet finns risken att han eller hon lägger för mycket tid och kraft på IT- relaterade problem istället för på de uppgifter som direkt gynnar verksamheten och drar in pengar. Med extern IT blir kostnaderna inte bara lägre utan även förutsägbara, många gånger kan du välja ett alternativ där du tecknar IT till fast pris. Ytterligare besparingar kan göras genom att undvika driftstopp som resulterar i förlust av produktivitet.

#2 Ökad kompetens

Även om ditt företag är mycket beroende av en fungerande IT-miljö är det inte säkert att du har råd att anställa en person som besitter tillräckligt med kompetens. Risken finns att när ett kritiskt fel uppstår så tvingas du ta till akuta lösningar som blir mycket kostsamma. Genom att anlita extern IT har du alltid experter till hands, som har den kompetens som behövs både för att upprätthålla en fungerande IT-miljö och för att lösa eventuella problem.

#3 Säker och modern IT-miljö

Att ha en modern och fungerande IT-struktur blir allt viktigare. För att ta plats på den allt mer digitaliserade marknaden krävs idag att man har ett modernt IT-system och att man har tillgång till den kompetens som behövs för att hänga med i utvecklingen. Genom en extern IT-partner kan du få tillgång till den senaste teknologin, något som annars bara stora företag har råd med.

#4 Höjd produktivitet

Genom att erbjuda de anställda en fungerande IT-miljö kan de fokusera på sina uppgifter. Dels slipper de anställda sätta sig in i hur de ska lösa IT-relaterade problem och dels kan de få ett system som gör att de kan arbeta mer effektivt än tidigare. Produktiviteten på ett företag är beroende av att de anställda har rätt verktyg.

#5 Utökad service

Din IT-partner har förmodligen tillgång till ett stort utbud av IT-relaterade lösningar för företag och har erfarenhet av vad som kan gynna olika typer av verksamheter. Många IT-partners har antingen flera tjänster som de direkt erbjuder eller så har de samarbetspartners som erbjuder dessa.

#6 Skalbarhet

Genom att anlita extern IT ökar du möjligheten till skalbarhet och flexibilitet. Du sitter inte fast vid ett system du köpt in som inte längre passar era nya behov. Möjligheten att anpassa sig när verksamheten växer, krymper eller tar en ny riktning är mycket viktig för företagets framtid.

#7 Förebyggande IT

Identifiera sårbarheter redan innan de påverkar ditt företag. Medan du identifierar problemet, vidtar åtgärder och slutligen löser det kan det förflyta en lång tid. Att förlora tid påverkar alltid produktiviteten. Genom att låta en extern IT-partner ta hand om din IT övervakar de ditt system och identifierar problemen förhoppningsvis redan innan de är kännbara.

#8 Ökad tillgänglighet

När du anlitar extern IT får du hjälp alla dagar. När du enbart har en IT-ansvarig anställd på ditt företag blir systemet väldigt känsligt. Allt hänger på den personens tillgänglighet. Genom extern IT behöver du inte tänka på sådant som sjukfrånvaro eller semestrar, det löser din IT leverantör.

#9 Du slipper rekrytera

Att leta efter rätt personal är mycket tidskrävande, hur du än går tillväga. Det tar tid att genomföra intervjuer och lära upp ny personal. Dessutom har du ingen garanti på hur länge personen ifråga stannar. Genom att anlita extern IT hjälp slipper du tänka på den biten.

#10 Fokus på kärnverksamhet

Kortfattat, störst vinst blir det när alla gör det de är bäst på. För ett företag är det ofta en stor lättnad att kunna fokusera på verksamhetsbefrämjande uppgifter istället för att hela tiden tvingas lösa problem runt om kring.

Läs mer om vad en modern och fungerande IT-miljö kan göra för ditt företag. Eller kontakta oss om du vill veta hur just vi jobbar: 08 587 196 00