Dataförlust kan drabba alla företag – även de som har sin data i molnet. Det är viktigt att komma ihåg att det faktum att du lägger din data i molnet inte per automatik innebär att du valt en säker lagring. Om vi ser till en av de vanligaste molntjänsterna bland svenska företag, Microsoft Office 365, erbjuder de en rad återställningsmöjligheter i fall av förlorad data. Men med det sagt innebär det inte att det skyddet är tillräckligt eller komplett.

Säker och tillförlitlig molnbackupFör att ta reda på om ditt företag behöver ytterligare återställningsmöjligheter bör du fundera kring vilka som är era krav. Först när du känner till dem kan du fastställa vad du behöver för att din data ska vara säker. Nedan frågor hjälper dig på vägen när du ska utarbeta en plan för din backup:

  1. Hur ny måste din backup vara? Vad innebär det för dig att en backup tas var tredje timme, dagligen eller veckovis, tänk igenom vilken typ av data ni har och vad tidsspannet betyder.
  2. Hur specifikt kan du återställa din data? Fundera kring om det är viktigt att kunna återställa specifika dokument och delar av data eller om en total backup som påverkar hela systemet fungerar.
  3. Hur snabbt måste du kunna återställa din data? Behöver användarna kunna få tillbaka sin data inom en viss tid? Är vissa dokument särskilt kritiska när det kommer till tiden för återställning?

När du fastställt dina krav kan du jämföra dem med den backup som din molntjänst erbjuder. I Office 365 ser backupen lite olika ut beroende på dels var du sparat din data och dels vilka inställningar du har gjort. Exempelvis sparas filer du flyttat till papperskorgen i OneDrive under 90 dagar, men det är endast den senaste versionen av filen du kan återföra, det vill säga du förlorar historiken. När det kommer till Backup i OneDrive och SharePoint behåller Microsoft din data i 14 dagar. Problemet med backupen som Microsoft tar är att du inte själv har kontroll över den, du måste ta hjälp av Office 365 supporten för att få tillbaka din data. Du kan inte heller ta tillbaka enskilda dokument utan en komplett site återställning måste göras. Dessutom ska du komma ihåg att en administratör med fulla rättigheter kan radera data permanent utan att du har möjlighet att få tillbaka den. De allra flesta dataförluster beror på avsiktlig eller oavsiktlig radering av data, det vill säga det är användarna själva som är faran. Till det kommer också det ökade hotet från cyberattacker. Slutsatsen är att det enda sätter att lagra din data i molnet på ett säkert sätt är att ha en backup.

Kontorskraft erbjuder dig en komplett molnbackup. Genom oss får du:

  • Automatisk Backup av data 3 gånger/dygn.
  • Dataskydd med kraftfulla säkerhetskontroller som inbegriper efterlevnad SOC Typ II, HIPAA, och Safe Harbor samt 256-bit kryptering.
  • Sök enkelt efter Backups och återställ filer eller grupper av filer, epost, kontakter och kalenderhändelser direkt till ett användarkonto eller ladda ned dem till din dator.

Kontakta oss för mer information om vår molnbackup.