Skriv ut mindreDu kanske tänker att ni inte skriver ut särskilt mycket nu när ni blivit digitala, det kan stämma för vissa personer men om man ser till statistiken ökar användandet av papper i världen. Ofta skriver företag ut mycket mer än vad som är nödvändigt, en stor del av utskrifterna åker direkt i papperskorgen. Att minska på antalet onödiga utskrifter är bra både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv.

Xerox har tagit fram ett verktyg som gör det enklare för ditt företag att ta kontrollen över utskriftsbeteendet och som gör att användarna blir medvetna om hur de själva bidrar. Verktyget frågar dig hur många utskrifter du tror att du skriver ut och ger dig sedan det verkliga antalet.

Pappersindustrin storlekXerox Print Awareness Tool är ett unikt sätt att bli mer miljömedveten och minska utskriftsvolymen. Genom ett installera mjukvaran på personalens datorer kan varje person få en personlig redovisning av sina utskrifter, dessutom får användaren förslag på förbättringar. Ett av de bästa sätten att förbättra företagets resultat är att engagera medarbetarna i en sak som betyder något, i detta fall miljön och företagets ekonomi.

Xerox Print Awarness Tool är till för dig som vill:

  • Bli medveten om hur du skriver ut
  • Få reda på hur du kan minska utskrifterna
  • På ett överskådligt sätt se hur mycket du sparar
  • Bidra till att ditt företag blir mer miljövänligt
  • Fatta beslut baserade på verkligheten

Xerox Print Awareness Toool är en del av Xerox strategiska utskriftstjänster. Kontakta oss för mer information om hur ditt företag kan minska utskriftskostnaderna och bli mer miljövänligt.