Om ungefär två år pensioneras operativsystemet Windows 7. Det kan tyckas som lång tid men för företag är det hög tid att börja tänka på en migrering till Windows 10. Uppgifter från Net Applications visar att cirka hälften av alla företag fortfarande använder Windows 7 på sina datorer. Att byta operativsystem på företags datorer kan medföra väldigt stora kostnader då det även kan innebära att man måste se över vilka program man använder och om de är kompatibla med en ny version av Windows. Är de inte det måste du byta ut programmen när du byter operativsystem, vilket beroende på typ av program och vilken påverkan det har på verksamheten kan innebära enorma kostnader. Därför bör du inte vänta tills sista datumet utan börja räkna redan nu.

Med de IT-säkerhetsrisker som finns idag rekommenderas det inte att man håller fast vid ett gammalt operativsystem. När supporten försvinner den 14:e januari 2020 kommer heller inga fler säkerhetsuppdateringar att rullas ut. Dessutom innebär Windows 7 en viss risk redan idag enligt den tyska Windows-chefen Markus Nitschke, oavsett om du uppdaterar med de säkerhetspatchar som finns eller inte.

Support för Windows 7 slutar 2020Att uppdatera eller inte är alltså i dagsläget en säkerhetsfråga framförallt. Bara under kort tid har vi råkat ut för två väldigt omfattande IT-attacker: Wannacry i maj och Petya i juni. De som råkade ut för attacken var de som inte hade de senaste säkerhetspatcharna installerade. När Microsoft om två år slutar att skicka ut nya patchar blir de företag som fortsätter använda Windows 7 väldigt sårbara. Windows 10 å andra sidan uppdateras automatiskt, du behöver inte själv tänka på att installera de senaste patcharna.

Förutom säkerhetsaspekten är fördelen med att använda nyare operativsystem kompatibiliteten med applikationer och program. Visst kan det vara så att bakåtkompatibiliteten i vissa fall är bättre men oftast försöker tillverkare av programvara först och främst säkerställa att det är kompatibelt med nya operativsystem.

Har du funderingar kring hur ni ska göra på ert företag är du välkommen att kontakta någon av våra IT-konsulter.