Har du lagt märke till att de samarbetsverktyg som finns tillgängliga för företag idag (Yammer, SharePoint, etc.) har många funktioner som liknar de som finns i de sociala medier vi använder privat?

I SharePoint kan du numera gilla, dela och hashtagga inlägg, du kan också följa personer och ämnen…precis som vi är vana vid på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Den här utvecklingen är väldigt positiv då den främjar samarbete och för människor i ett företag närmre varandra.

Låt oss ta upp några exempel på varför en levande ”delningskultur” är fördelaktigt i ett företag:

Minskar klyftorna i företaget

Ett exempel på hur verktyg som Yammer eller SharePoint kan minska avståndet mellan anställda är att det underlättar för de med en lägre position på företaget att föra en dialog med exempelvis ledningen. Saker som tidigare diskuterats i stängda rum, utan att det nödvändigtvis varit några företagshemligheter, kan nu diskuteras öppet där alla kan delta och ge sina synpunkter på ett enkelt sätt.

Plockar fram företagets dolda kompetenser

Alla företag vill dra nytta av de resurser som finns inom företaget. När saker diskuteras öppet i ett nyhetsfeed eller i en gruppdiskussion kan alla delta med sina individuella kunskaper. Det är inte ovanligt att chefer eller kollegor inte känner till de anställdas totala kompetens och erfarenheter. Genom att dra nytta av de resurser som finns blir företaget mer konkurrenskraftigt.Sociala verktyg på jobbet

Uppmuntrar och skapar motivation

Genom att gilla och kommentera andras arbeten lyfter man fram sina kollegor och får dem att känna att deras insatser har ett värde. Förutom den vanliga gillaknappen och kommentatorsfältet som exempelvis finns i Sharepoint har Yammer funktionen ”Praise”, där kan du lyfta fram en specifik sak som en kollega gjort, ett roligt sätt att visa uppskattning på.

För att det är kul…

Både Yammer och SharePoint är utmärkta plattformar för att ta upp sådant som kanske inte direkt hör till arbetet. Exempelvis kanske man vill dela med sig av de bilder man tog under Kick-offen eller bara nämna en rolig sak som hänt. Att ibland prata om saker utanför de egentliga arbetsuppgifterna skapar sammanhållning och ger en avslappnad stämning.

Läs mer:

Vad är SharePoint

8 fördelar med SharePoint