Gör dina dokument fullt sökbara

Vi går mot en utveckling där behovet av att kunna arkivera digitalt ökar. Genom digital dokumenthantering kan företaget effektivisera arbetsflödet, spara tid och hålla nere kostnader. Att leta efter dokument i pärmar eller i högar på skrivbordet är både ineffektivt och tidskrävande. Genom att digitalisera dokument och göra dem sökbara kan man hitta det man söker genom några få klick. Dessutom kan man komma åt alla sina dokument var man än befinner sig och dela dem med andra både internt och externt. Digital dokumenthantering inkluderar möjligheter till processer för digital arkivering, fakturaskanning och digital avtalshantering.

Några av möjligheterna med digital dokumenthantering:

• Gör dokument sökbara
• Slipp manuell hantering i många fall
• Tilldela rättigheter för redigering av dokument till personalen
• Kategorisera era dokument på ett överskådligt sätt
• Öka effektiviteten och produktiviteten i företaget
• Skanna alla typer av dokument direkt in i ert system
• Högre säkerhet kring känsliga dokument
• Effektivare handläggning
• Webbaserat med åtkomst från alla typer av enheter

Digital dokumenthantering i SharePoint

SharePoint är ett verktyg för samarbete, informationshantering, dokumenthantering och arbetsflöden. Genom SharePoint får ditt företag ett intranät med full funktionalitet där även dokumentarkivet ingår. Kontorskraft hjälper dig att skapa en process för att skanna dokument direkt in i SharePoint och därmed göra dem sökbara. Genom att ha dokumenten i en gemensam plattform blir det också mycket enklare att ta del av andras information genom att dela dokumenten. Det finns även möjlighet att bestämma vem som kan göra vad med vilka dokument, exempelvis kan det finnas skäl till att vissa dokument endast ska kunna läsas av andra men inte redigeras.

Läs mer om SharePoint.

Print-lösningar för digitala utskrifter

Kontorskraft är sedan långt tillbaka återförsäljare av Xerox skrivare. Genom Xerox kan vi erbjuda flera moderna verktyg för dokumenthantering. Xerox skrivare klarar mycket mer än att bara skriva ut, skanna och kopiera. Du kan skriva ut var du än befinner dig genom mobila utskriftsverktyg eller skanna dokument direkt in i molnet, exempelvis Office 365, via verktyget Connect Key.

Läs mer om våra utskriftstjänster