Många företag väljer att erbjuda sina kunder IT-support på distans i första hand istället för att ha ”på plats service” som det primära valet. Säkert finns det kunder som anser att det innebär sämre och mindre personlig service, vi tror istället att om det görs på rätt sätt, med kunden i fokus, kan IT-support på distans ha flera fördelar. Nedan finner du några av de fördelar vi kan se:

Ekonomiskt

En tekniker på plats tar ofta ut en relativt hög timpenning, i alla fall sett från kundens perspektiv. Till saken hör att teknikern måste räkna in all den tid han eller hon lägger på ärendet, inklusive bilfärden. Genom att i första hand bedriva supporten på distans kan servicen bli billigare för kunden.

Effektivt

Om möjligheten att lösa ett ärende exempelvis kan ske genom att gå in i kundens dator via fjärrstyrning är det att föredra. Dels får kunden den hjälp han eller hon behöver omedelbart och dels kan teknikern snabbt gå vidare till nästa ärende. Fler ärenden kan alltså klaras av på kortare tid.IT support på distans

Miljövänligt

Ja, det är dessutom bra för miljön! Genom distans- support bidrar du till färre utsläpp. Att sitta och köra bil fram och tillbaka till kunder är onödigt om du kan lösa problemet via datorn eller telefonen.

Flexibelt

Teknikern kan arbeta såväl hemifrån som från kontoret, det spelar egentligen ingen roll var han eller hon befinner sig.

Proaktivt

Genom att erbjuda distans-support är det också lättare att erbjuda proaktiv service. Det vill säga att man förebygger problem innan de dyker upp. Många av våra kunder har valt en tjänst som innebär att vi övervakar deras system, ofta har vi eliminerat ett potentiellt hot innan kunden ens är medveten om att det existerat.

Är du intresserad av att vi hjälper ditt företag med IT-support? Hör av dig till oss så återkommer vi med ett förslag anpassat för dig. Maila oss på sales@kontorskraft.se