Marknadsföring sker idag till stor del digitalt. Kampanjer skickas ofta via email eller visas som online-annonser. Men är det värt att även satsa pengar på traditionellt tryckt material som skickas direkt till mottagaren? Ja, det är värt investeringen. Om man ser till att målet med marknadsföringen är att få mottagaren att agera på något sätt, oftast genom att köpa någon produkt har direktreklam fortfarande mycket bättre utfall än reklam som skickas digitalt som e-post.  Vi tar emot en mängd olika email dagligen varför risken att mottagaren raderar mailet direkt är mycket stor. Xerox hänvisar i en artikel till uppgifter som säger att när det kommer till tryckt direktreklam agerar 3,7% av mottagarna på något sätt, i jämförelse med endast 0,2% när det kommer till e-postutskick.

Direktmarknadsföring

Det är inte ovanligt att företagare tänker att den tryckta marknadsföringen är passé vilket blir en utmaning för de företag som lever just på tryckt material. När du talar med kunden finns det flera argument att lyfta fram för att övertyga dem om att de inte ska lägga hela budgeten digitalt.

1. Du har säkert hört de som argumenterat att de inte har budget för tryckt material. Visst har digital marknadsföring en lägre initial kostnad, du kan med ganska liten budget nå ut till många. Men vad man måste ta med i sin beräkning är att tryckt material har högre svarsfrekvens. Cirka hälften av de email vi tar emot uppfattar vi som spam medan vi känner större förtroende för det som kommer i brevlådan (enl. studie från Radicati group).

2. En studie från en amerikans medieskola (PennState) visade att våra hjärnor minns tryckt material bättre än digitalt. Förvisso har studien ganska många år på nacken men man kan tänka sig att det ligger en del sanning i det även idag. Även en studie från Millward Brown pekar på samma sak.

3. Tryckt material behöver inte vara opersonligt. Med rätt verktyg kan man på ett automatiserat sätt anpassa materialet så att det blir riktat. Genom variabeldata gör du din reklam träffsäker och effektiv.

4. Det är fel tänkt att enbart satsa på en marknadsföringskanal, bäst lyckas man genom att kombinera sitt budskap i flera olika kanaler. Det vill säga genom att kombinera tryckt och digitalt material får du högst ROI.

*http://ami-results.com/latest-stats-prove-success-direct-mail-marketing