Den här veckan är det, i och med klimatmötet i Paris, högaktuellt att tala om vad företag kan göra för att bidra till en hållbar miljö. Det gemensamma målet är att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader. Xerox säger i en artikel att de tror att det är möjligt att nå målet och berättar hur de själva arbetat för att ständigt förbättras på detta område. År 2002 åtog sig Xerox att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2012, de nåde målet redan efter 4 år, vilket gjorde att de höjde målet till 25%. Resultatet blev bättre än väntat, de minskade sina utsläpp med 42%. Xerox minskar sina koldioxidutsläpp genom att minska energiförbrukningen i sina anläggningar, genom att investera i utformningen av energieffektiva produkter och genom moderna multifunktionsskrivare som gör det enkelt för kunderna att minska sin egen energiförbrukning.

SKRIV UT MER MILJÖVÄNLIGT
Genom att välja en skrivare från Xerox kan du som företag lättare nå upp till era interna miljömål. Alla skrivare från Xerox är ett bra val för miljön men det finns de som sticker ut, läs till exempel artikeln vi tidigare har skrivit där vi berättar om hur du kan skriva ut miljövänligt med multifunktionsskrivaren Xerox ColorQube. Vad som gör ColorQube så speciell är att den har en unik teknik som minskar avfallsmängden med upp till 90% jämfört med en motsvarande färglaserskrivare.

Vidare kan du som företag skapa en miljövänlig utskriftsmiljö genom att implementera rätt verktyg. Vi har flera lösningar som hjälper ditt företag att skapa en hållbar utskriftsmiljö:

Xerox Print Awareness Tool – gör att ni blir medvetna om hur ni skriver ut och ger er tips på hur ni kan skriva ut på ett mer miljövänligt sätt.

SafeCom – minskar antalet onödiga utskrifter, ger möjlighet att styra hur personalen skriver ut, exempelvis svartvitt eller dubbelsidigt som standard.

Managed Print Services – Minska din miljöpåverkan genom att skriva ut mindre papper och förbruka mindre energi.

Ecobox – Uppsamling av förbrukade tonerkassetter.

Om inte miljön är motivation nog, vad sägs om att minska era utskriftskostnader? Samtliga ovannämnda verktyg bidrar till minskade utgifter och ökad produktivitet!

Kontakta oss så berättar vi mer, eller berätta för oss om dina behov genom vårt onlineformulär så skickar vi dig en offert på en passande och miljövänlig skrivare!