Skulle ditt företag klara av att IT-systemet ligger nere i flera timmar eller i värsta fall kraschar helt? Har du inte ställt dig den frågan eller är osäker på svaret är det ett ämne som du bör lyfta upp på dagordningen meddetsamma. Vi blir mer och mer beroende av våra IT-system, i många fall är IT inte längre en del av den investering man gjort för att förbättra vissa delar i företaget utan istället är hela verksamheten beroende av att IT-systemet fungerar.

Ett exempel på vad ett systemfel kan kosta ett företag är den incidenten som flygbolaget Delta Airlines råkade ut för nu i somras. Systemet låg nere i cirka 5 timmar, konsekvenserna blev inställda flyg, missnöjda kunder och en ekonomisk förlust som beräknas landa på 150 miljoner dollar.

It säkerhet för företagVad företag måste ha är en plan, det vill säga om det händer, vad gör man då? Du kanske tänker att det inte händer er, att ditt företag inte är en måltavla för sabotage och liknande. Det är helt fel sätt att tänka, och det största hotet kommer förmodligen inifrån, det är inte helt ovanligt att det är någon anställd som begår ett misstag. Enligt en rapport från Unisphere Research beror närmare 60% av alla IT-haverier på människor, det vill säga någon har orsakat kraschen.

Vad ett haveri kostar för ett företag går givetvis inte att få en gemensam siffra på, det är dessutom svårt att räkna fram eftersom det finns både kortsiktiga och långsiktiga förluster. Den ekonomiska förlust som kommer av att produktionen/tjänsten och så vidare ligger nere är enkel att räkna på men det finns även andra förluster som kommer av minskat förtroende för er som företag. Du bör alltså ta säkerheten kring ditt IT-system på största allvar.

Vill du tala IT-säkerhet med någon? Kontakta oss så hjälper vi er att skapa en plan som passar den säkerhetsnivå ni är i behov av.