outsourcing av it driftAllt fler företag väljer idag att outsourca sin IT-drift. Med rätt val kan det bli ett mycket lyckat projekt som för företaget framåt, gör det mer konkurrenskraftigt och som får ner kostnaderna.

För att det ska bli resultatet krävs att man har en genomtänkt plan och en partner man känner förtroende för. Kontorskraft har stor erfarenhet av att ta hand om andra företags IT och vi vet därför vilka som är de punkter du framförallt ska tänka på innan du kör igång.

1. Mål och vision

Det första du som företagare bör fundera kring är ditt syfte. Vad vill du uppnå med outsourcingprojektet? Definiera tydligt vilka som är dina mål, om det är kostnadsbesparingar, kvalitetshöjning, ökad effektivitet, bredda er verksamhet, och så vidare. Om ditt syfte och dina förväntningar är tydliga är det större chans att du och din framtida IT-partner förstår varandra och jobbar efter ett gemensamt mål.

2. Planera väl

Hasta inte in i något utan att först ha en klar och tydlig plan. Tillsammans med din framtida IT-partner kan ni bygga upp en projektplan. I denna ska det tydligt framgå vilka delar i er verksamhet ni vill lägga ut, vem som har ansvar för vad, samt en tydlig tidsplan där start och mål finns med. Ni bör också ha en exitplan redan från början. Vad händer om projektet misslyckas eller om ni bestämmer er för att återta området ni lagt ut? Eftersom framtiden alltid är oviss kommer projektet kännas tryggare om det även finns en tydlighet i de fall ni väljer att avsluta det.

3. Anta en långsiktig inställning till kostnaderna

Att sätta igång ett projekt där man outsourcar en så viktig del som IT har givetvis medföljande kostnader. Det gäller dock att ha en både långsiktigt och bred syn på vad projektet innebär. IT är idag så pass viktigt för företag att det är svårt att enbart se till de direkta kostnaderna och vinsterna. Med en fungerande IT-miljö kan ni utveckla ert företag, effektivisera er vardag och bli mer konkurrenskraftigt. Väljer ni att ha kvar IT-driften inom företaget kommer ni också att se indirekta kostnader i form av utbildning av personal, nyanställningar, osv. det vill säga det är inte enbart den IT-ansvariges lön som ska räknas in i de kostnader ni har kopplade till IT.

4. Välj rätt partner

Givetvis ska du välja en IT-partner som du känner dig trygg med och som har rätt expertis men det är inte enbart det du ska gå efter. Det finns en stor fördel med att välja en partner som finns i samma land som du och kanske till och med i samma stad (även om det kan bli billigare att anlita ett företag som sitter utomlands). En lokal aktör har förmodligen samma arbetstider som du och när det krisar är svarstiden en mycket viktig faktor. Dessutom, även om det mesta sköts remote kan det hända att man vid något tillfälle behöver träffas öga mot öga, då är det en fördel om din IT-partner finns nära dig. En annan fördel är om din IT-partner har erfarenhet från din bransch. Fråga om du kan få tala med en befintlig kund inom ditt område för att känna dig säkrare på ditt val.

Funderar du på att anlita extern IT? Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt och förutsättningslöst konsultmöte, boka en tid.