MICROSOFT AZURE – PLATTFORM FÖR MOLNBASERAD DATAHANTERING

Microsoft Azure är en molnbaserad plattform för infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) samt mjukvara som tjänst (SaaS). Enkelt förklarat används Azure för att bygga, distribuera och hantera program via ett globalt nätverk med datacenter.

Azure erbjuder en mängd olika tjänster, vilket innebär att du i praktiken kan köra de flesta typer av appar, operativssytem och verktyg som du önskar eller kanske redan använder. Det ger också möjlighet till hybridlösningar där delar ligger i molnet och andra lokalt. Azure är helt skalbart och anpassningsbart, dessutom betalar du enbart för det du använder.

Microsoft Azure Molntjänst

OLIKA TYPER AV MOLNBASERADE TJÄNSTER INOM AZURE

INFRASTRUKTUR SOM TJÄNST (IaaS – Infrastructure as a Service)

Iaas innebär att du hyr din IT-infrastruktur. Du kan enkelt skala upp och ned och sedan betala för den faktiska användningen. I IT-infrastrukturen ingår exempelvis servrar, virtuella datorer, lagring, nätverk och operativsystem.

Exempel på saker företag gör med IaaS:

  • Testning och utveckling. IaaS gör det snabbt och ekonomiskt att skala upp och ned miljöer för testning och utveckling.
  • Hosting av webbplatser.
  • Lagring, säkerhetskopiering och återställning.
  • IaaS tillhandahåller all infrastruktur för webbappar, bland annat lagring, webb- och programservrar och nätverksresurser.
  • Stora datauppsättningar som innehåller mönster och trender kräver enorma mängder databehandling, vilket IaaS tillhandahåller på ett ekonomiskt sätt.
  • Databehandling med höga prestanda. Databehandling med höga prestanda (HPC) på superdatorer, datorgrid eller datorkluster underlättar lösning av komplexa problem med miljontals variabler eller beräkningar.

PLATTFORM SOM TJÄNST (PaaS – Platform as a Service)

PaaS omfattar de delar som ingår i IaaS, det vill säga servrar, lagring och närverk. Utöver det innefattar det också resurser som ger möjligheten att leverera allt från enkla molnbaserade appar till avancerade företagsprogram, utvecklingsverktyg och Business Intelligence- tjänster. Du kommer åt allt via en säker internetanslutning. Du får en miljö för utveckling, testning och hantering av programvara.

Exempel på saker företag gör med PaaS:

  • Med PaaS får företag ett ramverk för molnbaserade program som utvecklare kan använda för att bygga vidare på. PaaS innehåller alltså inbyggda programkomponenter som underlättar för utvecklare och minskar tiden som läggs på kodning.
  • Analys eller Business Intelligence. PaaS kan ge företag möjligheten att analysera och utvinna data och förutsäga prognoser.

MJUKVARA SOM TJÄNST (SaaS – Software as a Service)

SaaS gör det möjligt att ansluta till molnbaserade appar så som email, kalender eller andra kontorsverktyg via Internet. Oftast tillhandahålls SaaS som en prenumeration. I SaaS agerar Azure värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur. Allt underhåll hanteras av molnleverantören så som uppgraderingar och säkerhetskorrigeringar.

Exempel på saker företag gör med SaaS:

  • Hantera företagets email och kalender från alla uppkopplade enheter.
  • SaaS-tjänsten skalas automatiskt upp och ned efter användningsnivån, på så sätt kan företag säkerställa att de inte betalar för mer än vad de faktiskt använder.

Datahantering i Microsoft AzureÄR NI I BEHOV AV ATT SE ÖVER ER IT-INFRASTRUKTUR?

Eftersom Azure är en tjänst som är anpassningsbar utgår vi som IT-leverantör från de behov ni har – Azure är helt enkelt molnet på era villkor! Oavsett om ert bekymmer är säkerhet, hantering av dokument och filer, flexibel hantering av email och andra verktyg som ert företag använder i det dagliga arbetet finns en lösning som passar. Dessutom, ni betalar inte för mer än vad ni använder.
Kontakta oss för ett öppet samtal med en av våra IT-konsulter: sales@kontorskraft.se