Ett lyft för digitalisering, säkerhet och teknik

Oloffson Bil Kundcase IT

Olofsson bil är ett företag inom fordonshandeln med cirka 160 anställda på 5 olika anläggningar. Företagets historia inleddes redan 1966, idag är det ett expanderande företag med stabil tillväxt och fler anläggningar under uppbyggnad. Inom bilhandeln är en fungerande IT-miljö en förutsättning för en fungerande vardag, strular systemet blir försäljningen lidande. Kontorskraft förstår hur verksamhetskänslig IT-miljön är och lägger stor vikt vid att kunden ska känna sig trygg med att saker helt enkelt fungerar.

Olofsson Bil har varit kunder hos Kontorskraft sedan 2008. I samråd med nyckelpersoner hos Olofsson Bil har Kontorskraft utvecklat och byggt IT-infrastrukturen. Kontorskrafts uppdrag är att hjälpa Olofsson Bil att utvecklas och komma framåt när det gäller teknik, digitalisering och säkerhet. Jan Allnér, som är den med ett övergripande ansvar för anläggningarna, uttrycker att: ”Kontorskraft har hjälpt mig att förverkliga mina visioner av hur Olofsson bil ska fungera i framtiden.”

Innan Kontorskraft kom in i bilden var verksamheten odynamisk och svårföränderlig. Ett exempel är att alla arbetsordrar skapades i pappersformat och förvarades i ett jättearkiv. Att söka efter information var mycket tidskrävande. Kontorskraft digitaliserade verksamheten och skapade ett dynamiskt system som förenklade och sparade tid i den dagliga verksamheten.

Kontorskraft sitter som IT-partner med i den strategigrupp på Olofsson Bil som arbetar kring utvecklingen av IT-miljön. Utöver det arbetet ligger det också på Kontorskrafts ansvar att säkerställa att Olofsson Bil har en säker IT-miljö. Det görs genom förebyggande arbete, så som att alla datorer har de senaste säkerhetspatcharna, att de program som körs är säkra och så vidare.

Maria, VD på Olofsson Bil

”Sedan Kontorskraft kom in i bilden känner jag mig trygg och gläds över den snabba utvecklingen vi haft. Jag vet att de tar hand om allt som rör IT, därför kan jag fokusera på annat.”
– Maria Olofsson, VD

Kontorskraft tillhandahåller följande tjänster till Olofsson Bil:

  • Utveckling av IT-infrastruktur
  • IT-support på datorer
  • Användarsupport
  • IT-drift
  • Office 365 support
  • Backup
  • SharePoint Intranät
  • Konsultverksamhet inom IT-strategi
  • Säkerhetssystem i anläggningarna
  • Mobile Device Management