Uppnå dina miljömål med oss som partner

På Kontorskraft arbetar vi för en hållbar miljö. Enligt en undersökning utförd av forskningsinstitutet Quocirca uppgav 52 procent av tillfrågade företag i Europa att de lade stor vikt vid att uppfylla sina hållbarhetsmål. Med oss som partner och genom att använda er av våra kontorsmaskiner från Xerox och våra IT-tjänster blir det lättare för er att uppfylla era mål om en hållbar miljö.

Grön IT

Vi erbjuder våra kunder en grönare IT-miljö där resurser utnyttjas maximalt genom att välja moderna och effektiva IT-tjänster. Att använda sig av molntjänster är ett sätt att dra ner på energiförbrukningen. Enligt en undersökning från Microsoft kan företag minska sin energiförbrukning med 30% genom att använda sig av molntjänster, för mindre företag kan det innebära upp till 90% minskad energiförbrukning.  Företag kan minska eller välja bort fysiska servrar vilket minskar elanvändningen, resor som inte är absolut nödvändiga kan ersättas av webbmöten med hjälp av verktyg för webbaserad kommunikation.

molntjänst energiförbrukning

Miljövänlig utskriftsmiljö

Xerox skrivare är miljövänliga under hela livscykeln, från tillverkning till kassering. Xerox produkter är utformade för effektiv resursanvändning, med minimalt avfall och återanvändning eller återvinning av material. Den unika solid ink-tekniken genererar upp till 90 procent mindre avfall än en traditionell färglaserskrivare. Se vilka miljöcertifieringar våra skrivare har.

Genom att även implementera verktyg för en miljövänlig utskriftsmiljö kan företag nå ytterligare nivåer i sin strävan att minska sin miljöpåverkan. Vi har lösningar som minskar antalet utskrifter vilket förutom miljön också gynnar företagets ekonomi.

Genom Xerox kan vi också tillhandahålla en uppsamlingslåda, en s.k. Ecobox, för uppsamling av förbrukat Xerox material. När Ecoboxen är fylld beställer man upphämtning via internet och Xerox tar sedan hand om Ecoboxarna för återvinning. Allt detta är kostnadsfritt för kunden. Xerox är ledande inom branschen när det kommer till återanvändning och återvinning. Genom återvinningsprogrammet Green World Alliance, har man kunnat återvinna tusentals ton av förbrukningsvaror istället för att låta dem hamna på soptippen.

Vi har också miljön i åtanke vid val av övriga leverantörer. I vår webbshop har vi en mängd produkter, så som kopieringspapper, med olika typer av miljömärkningar. Alla miljövänliga produkter är märkta med en miljösymbol för att det ska vara enkelt för dig som kund att välja rätt.