Mobilitet – att utnyttja företagets resurser till max

Mobilitet kommer vara en av de högsta prioriteringarna bland IT- chefer under 2015 (enligt Ovum, en ledande global teknikforsknings- och rådgivningsfirma). De anställda börjar förvänta sig en viss nivå av flexibilitet och tempo på arbetsplatsen, i likhet med den de upplever i sitt privatliv. Mobilitet handlar inte i första hand om vilka typer av enheter vi använder, även om tekniken så klart fungerar som ett verktyg, utan det handlar snarare om hur vi arbetar. I företag som anammat det mobila arbetssättet kan anställda snabbt få tillgång till den information de behöver och använda den i stunden. Mobilitet är att befinna sig mil från företagets fysiska adress men ändå komma åt de gemensamma dokumenten och att ha verktyg för digital dokumenthantering som gör dina filer tillgängliga på alla enheter och framförallt sökbara. Mobilitet är också att kunna delta i möten även när du inte är på kontoret eller att kunna ta del av kollegors idéer och material utan att behöva be om det. En del ser negativt på att gränsen mellan det privata och arbete suddas ut, men mobilitet innebär inte i sig att arbeta utanför arbetstid. Det innebär istället att företag anpassar sitt sätt att arbeta för att få ut så mycket som möjligt av varje anställd och varje arbetsdag.

BLIR MOBIL MED OFFICE 365 – PROVA GRATIS I 30 DAGAR

Mobilitet möjliggör för företag att effektivisera försäljningen ute på fältet genom att erbjuda kunder support i realtid samt att underlätta kommunikationen med kollegor. Fördelen när en säljare har tillgång till email, kontaktuppgifter, mötestider och bakgrundsinformation är mycket stor. Anställda behöver inte längre ringa till kontoret för att få information eller återvända dit för att kunna fortsätta framåt. Istället har de omedelbar tillgång till företagets information och möjligheter att redigera denna och därmed slutföra arbetet på plats.

Våra produkter och tjänster för en mobil arbetsplats:

Vi hjälper dig att hitta en mobil strategi för ditt företag. Vi kan paketera en helhetslösning bestående av både produkter och tjänster som underlättar mobilitet. Vi kan också vägleda dig kring säkerhet kopplat till mobilitet och molntjänster. Kontakta oss och berätta vad ni vill uppnå så presenterar vi en plan: 08 587 196 00