Svaret på frågan är för oss enkelt: ja, det det är viktigt. Teknik är en naturlig del av vår vardag och vårt arbetsliv, i många fall dessutom avgörande för att en verksamhet ska fungera och vara lönsam. För många är detta självklart, men för en del uppfattas IT fortfarande som något besvärligt och avlägset. Med enkla medel kan IT göra stor skillnad för dig, dina kollegor och er verksamhet. Att förnya sin IT-miljö är för många företag kostsamt på kort sikt, på långsikt leder det istället till besparingar.

Visste du att små företag årligen kan förlora en hel arbetsvecka på grund av att de använder gamla datorer? Eller att 61% av kunderna tycker att företag är omoderna om de använder sig av ett operativsystem som är äldre än 5 år?

Nedan har vi listat några risker med att hänga kvar vid omodern teknik:

  • Du tar en ökad risk gällande säkerheten på ditt företag. Mellan 70% och 80% av de 10 vanligaste skadliga programmen skulle kunna undvikas om företagens teknik var uppdaterad.
  • Du upplever datastrul och system som ligger nere. Onödig tid och pengar läggs på att lösa IT-problem, något som istället kan läggas på att nå affärsmålen.
  • Du har en support som är mycket mer kostsam än vad den behöver vara. Till exempel kostar supporten för Windows XP cirka 5 gånger så mycket som supporten för Windows 8.
  • Du riskerar minskad produktivitet i företaget när anställda försöker lösa IT-problem istället för att fokusera på arbetet.

Så vad kan man då uppnå med en modern IT- teknik? Detta är vad andra företag upplever:

  • Ökad säkerhet: 94% av små och mellanstora företag har fått bättre säkerhet sen de börja använda molnet.
  • Minskade kostnader: 66% av företagen säger att ny teknik har minskat deras IT-kostnader.
  • Ökad produktivitet: 49% säger att den nya tekniken har lett till ökad produktivitet och möjliggjort konkurrens mot större organisationer.

Så låt oss visa hur IT med enkla medel kan göra stor skillnad för dig, dina kollegor och er verksamhet. Genom att se över er IT med affärsnytta, lönsamhet och effektivitet i fokus kan ditt företag gå från där ni befinner er i dag till det ni vill uppnå här och nu.

Är du osäker på hur ditt företag ligger till? Testa hur modernt ditt företag är!

Källa för ovanstående uppgifter: Microsoft “The Risky Business of Outdated Technology”