08 – 587 196 00

Så arbetar ni säkert på distans

Arbeta säkert på kontoret och på distans
Har säkerhetsrutinerna för hantering av företagsdata förändrats sedan distansarbete blev en del av er vardag? Vi går igenom hur ni fortsätter arbeta säkert på distans.
arbeta säkert på distans

Arbete hemifrån hör numera till vardagen och många har installerat sig med bord, kontorsstol, skärmar och datorer för att göra arbetsmiljön hemma så bekväm och trevlig som möjlig.

Men tänker ni på hur ni ska fortsätta arbeta säkert på distans? Nu är kontoret inte en självklar plats för arbete och rutiner förändras. Företagsinformation hanteras annorlunda och det är viktigt att ha tydliga rutiner. Hur ska medarbetare arbeta och vad är viktigt att tänka på när man arbetar på distans.

Företaget - Vilka säkerhetsåtgärder kan ni göra?

Riktlinjer för distansarbete 
Upprätta tydliga riktlinjer för hur ni ska arbeta säkert på distans. Informera om de risker som finns och hur dina kollegor ska tänka. Hjälp dina medarbetare att arbeta säkert även på distans.

Uppkopplingsmöjligheter 
Har företaget kapacitet för att arbeta säkert på distans? Har ni begränsat med uppkopplingar från distans och är de uppkopplingsmöjligheter ni har kontrollerade och säkrade? Se över era nätverksanslutningar och hur dina medarbetare arbetar digitalt. Säkerställ att ni alla arbetar med säkra uppkopplingar.

Säkra inloggningar
Exempelvis tvåstegsverifiering eller VPN-koppling till nätverket. Säkerställ att era medarbetare kan hantera deras inloggningar på ett säkert sätt.

Behörighetsåtgärder 
Har ni kontroll över hur behörigheter tilldelats internt för era företagsdokument när medarbetare nu jobbar på distans? Se över interna regelverk gällande delning och tillgång till företagsdata för att säkerställa att företagshemligheter inte hamnar på villovägar.

För dig som arbetar distans

Läs säkerhetsrutinerna för distansarbete 
Vilka säkerhetsrutiner gäller för distansarbete på ditt företag? Om inte bör du ta reda på vad som gäller så att du inte själv utsätter företagets data för risker. Håll dig uppdaterad och följ de regler som tagits fram.

Uppkoppling 
Kräver ditt företag att du kopplar upp dig mot företagets egna VPN-tjänst eller använder ni tvåstegsverifiering? Vilka regler finns gällande uppkopplingen? Se till att du vet vad som gäller och följer de regler som finns. Ditt eget nätverk hemma kan, av olika anledningar, vara osäkert och inte ge företagsinformationen tillräckligt skydd.

Spara säkert och förståndigt  
Lagrar ni filer i företagets molnplattform men ditt nätverk ligger nere och du behöver spara information? Kontakta din IT-support för att få råd och stöd om hur du ska spara företagsinformationen på ett säkert sätt. Spara inte företagskänsliga dokument i din privata molnlösning.

Var uppmärksam för sådant som verkar onormalt
När du arbetar, var uppmärksam för mail som hör till ovanligheterna eller länkar du inte känner igen. Intrångsförsöken blir fler och sätten de görs på blir allt svårare att avgöra. Var uppmärksam och agera med förstånd på internet.
Läs mer på MSB:s hemsida. 

Skydda företagets data och filer genom att

  • Ha en IT-ansvarig som alltid finns tillgänglig för frågor och har översikt över er IT-miljö.
  • Informera och utbilda om säkerhetsrutiner internt.
  • Säkerhetskopiera och spara er data korrekt så att de inte går förlorade om din dator mot förmodan skulle bli hackad.
  • Logga ut och lås datorn när du lämnar den. Din arbetsutrustning är personlig och ska inte användas i privat bruk eller av andra.

Okunskap är källan till många problem

Den vanligaste orsaken till intrång är okunskap hos medarbetare. Se till att sätta upp tydliga rutiner, informera och utbilda er personal om IT-säkerhet så minimerar ni riskerna för intrång. Extra viktigt nu med tydlig information intern om regler och riktlinjer för hur era medarbetare ska arbeta säkert på distans.

Hur kan man vara proaktiv gällande sin IT-säkerhet på lång sikt?

2 år var estimerad tid för ett företag att digitaliseras. Men en pandemi slog till och vi har sett dessa företag göra vad som var planerat att ta 2 år, på 5 månader.

Ha tydliga riktlinjer och IT-policy  
Distansarbete ses snarare som en självklarhet än ett undantag och det kräver en tydlig policy gällande IT-säkerhet. Företagets IT-policy ska förmedlas med tydlighet till medarbetare så att alla vet vad som gäller.

Skapa tydligare riktlinjer och utbilda medarbetare hur de ska agera, vilka varningstecken man ska vara extra uppmärksam mot och hur de kan hjälpa till att skydda företagsdata och känslig information om verksamheten. Med en bredare kunskap och förståelse hos era medarbetare skapar ni tätare skyddsnät mot intrång.

Support för anställda 
Med distansarbete har det säkert kommit upp situationer som inte tidigare hanterats, det är då viktigt att veta vem man ska vända sig till för att få stöd och hjälp. Ett alternativ är att ha någon internt som kan arbeta med dessa frågor och skapa förutsättningarna för en säker IT-miljö, alternativt att ni tar hjälp av personer med IT-vana, som en supporttjänst, för att bistå era kunder med den hjälp de behöver, när de behöver den.

Var proaktiva, innan olyckan är framme
Att förlora företagsdata och drabbas av intrång kan bli dyrt och drabba företag hårt. Precis som ni låser och larmar på kontoret, har översikt över vem som går in och ut så måste ni även ha digitala lås och larm – och se till att era medarbetare arbetar fritt men med varsamhet och medvetenhet.

Hur kan vi hjälpa er?

Har ni idag en avdelning eller IT-ansvarig? Behöver ni uppbackning i form av supportering till medarbetare med dessa frågor, eller andra frågor som gäller er IT-miljö? Kontorskraft kan hjälpa er med support och stöd för era medarbetare så att ni ska kunna, utan oro, arbeta på som vanligt.

Vill du läsa mer?

Läs mer om våra tjänster

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits. Läs mer

Ok