De allra flesta företag har en strategi för att öka intäkterna och minska kostnaderna, vad många inte räknar in i sin strategi är kostnaden för dokumenthantering, vilken kan mätas både i personalens tid och i direkta kostnader. Många företag har otroligt mycket information i form av fysiska och digitala dokument men de saknar både tid och kunskap till att hantera det hela på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

MPS KontorskraftKontorskraft erbjuder  Managed Print Services (MPS) genom Xerox, vilka är världsledande inom utskriftstjänster. I grunden innebär MPS att vi tar hand om era utskriftsbehov. Vi förser er automatiskt med förbrukningsmaterial, det vill säga ni behöver inte själva tänka på att beställa toners och bläck till era skrivare. Vi ansvarar också för service och underhåll och inte minst ser vi till att ni får en kostnadseffektiv utskriftsmiljö.

Genom att implementera våra strategiska utskriftstjänster kan ditt företag:

  • Minska och kontrollera dokumentkostnader
  • miljövänligare utskriftsmiljö
  • Öka produktiviteten i arbetsgruppen
  • Minska utskriftsvolymen och begränsa spillutskrifter
  • struktur i dokumenthanteringen
  • Fokusera på företagets kärnverksamhet
  • Garantera en säker utskriftsmiljö
  • Minska antalet leverantörer och skrivare men en enkel lösning

 

 

Låter allt detta krångligt? Det är det inte, vi tar hand om allt. Vi börjar med en analys av nuläget och utformar därefter ett förslag. Nästa steg är att implementera tjänsten och se till att ert företag kommer igång med de nya rutinerna. Vi ser alltså till att ert företag får en optimal dokumenthantering. För mer information är du välkommen att kontakta oss på: 08- 587 196 00

Du kanske också är intresserad av att läsa: Anpassa din skrivare och spara tid och pengar