Automatiserad efterbehandling för ökad produktivitet

Kontorskraft erbjuder en rad alternativ för efterbehandling av trycksaker. Efterbehandling kan vara både tidskrävande och komplicerat men är en mycket viktig del då efterbehandlingen ger den slutliga finishen åt din trycksak, exempel på efterbehandling är skärning, falsning, hålning, häftning och laminering.

En del lägger mycket tid på att manuellt se till så att trycksakerna behandlas rätt och de som inte själva har tillgång till verktyg för efterbehandling väljer att skicka vidare de tryckta arken till ett tryckeri för slutlig framställning. Vi har både fristående och integrerade efterbehandlare som gör jobbet mer automatiserat vilket gör att du kan öka produktiviteten och spara in på både tid och utgifter.

efterbehandling automatiseraIdag får de som arbetar inom grafisk produktion färre stora jobb och förväntas istället kunna producera fler mindre jobb i snabb takt. För att det ska vara möjligt krävs en automatisering av arbetet där inte en allt för stor del av tiden går till att hantera utskriftsarbetsflöden.

Vilka är dina utmaningar? Kontakta oss och låt oss veta så kan vi berätta hur du kan automatisera dina arbetsflöden för att få fler jobb gjorda till ett lägre pris och med snabbare leveranstider. 

Läs mer om våra utskriftstjänster