Vid det här laget vet de flesta vad en molntjänst är. Vad som kanske inte är lika självklart för alla är vilka typer av molntjänster som finns och vad som är skillnaden dem emellan. Här får du en enkel och överskådlig förklaring på varje typ av molntjänst.

Publikt moln

I ett publikt moln lagras allt i molnleverantörens servrar. Strukturen eller gränssnittet är inte unikt för ditt företag utan alla som använder sig av molntjänsten har tillgång till samma modell. Ett publikt moln kan erbjuda både enklare fillagring och mer avancerade företagstjänster. Observera att publikt inte innebär att vem som helst har tillgång till din information. Säkerheten i det publika molnet beror på vilken molnleverantör du väljer. Detta är det självklara valet för en privatperson men även företag använder publika moln men då med en högre säkerhetsklass.

Privat moln

Att använda ett privat moln innebär att du inte har en delad miljö. I ett privat moln kan dina resurser antingen lagras internt på egna servrar eller ligga hostade hos en tjänsteleverantör. Oavsett är det gemensamma att du har en struktur som är skapad endast för ditt företag, även om standardiserade plattformar ofta används. Ofta innebär det att du har en större kontroll över dina resurser och en säkrare plats för din information.

Hybridmoln

Ett hybridmoln är en blandning av ett publikt och ett privat moln. Du har med detta alternativ möjlighet att själv bestämma vad som ska lagras publikt och vad som ska lagras privat, oftast är konfidentialitets- och säkerhetsnivån det som avgör var man väljer att lagra sina resurser.

Måste man använda sig av molntjänster?

Givetvis inte, men utan molnet är det svårt att ha en flexibel IT-miljö. Vilket innebär att man som företag får svårt att ligga i framkant inom sitt område eftersom utvecklingen och produktiviteten hämmas. Man ska komma ihåg att en övergång till molnet inte innebär att man måste flytta hela sin verksamhet på en gång utan man kan välja att endast lägga vissa delar i molnet. Vi hjälper gärna till med din övergång till molnet!