IT LÖSNING FÖR FÖRETAGKänner du igen dig i att inte få saker gjorda för att datorn krånglar eller för att du helt plötsligt inte kan komma åt de filer du behöver? Då upplever du samma sak som väldigt många ute på svenska arbetsplatser. Enligt fackförbundet Unionens årliga undersökning ”Tjänstemännens IT- miljö” går en halvtimme om dagen per anställd till att lösa IT-relaterade problem. Detta innebär inte bara en irritation hos de anställda utan även en betydande kostnad för företaget.

När vi har varit ute hos företag har vi sett att många inte har någon dedikerad IT-ansvarig, istället hjälps alla åt att lösa problemen eller så har man en person som, ofta ofrivilligt, tagit på sig rollen att vara den som ”fixar IT-strulet”. Konsekvensen blir ofta att tid tas från sådana uppgifter som är verksamhetsbefrämjande och egentligen tillhör det som är kärnverksamheten. Ett annat problem är att man inte har den kunskap som krävs internt vilket leder till att det tar mycket längre tid än vad det skulle behöva göra att åtgärda ett problem som uppstått.

Det finns olika typer av IT-problem, sådana som är lätta att upptäcka och sådana som inte skapar akuta problem men som bromsar effektiviteten på företaget. Nedan finner ni exempel på båda typer:

It- relaterade problem som blir tydliga i vardagen:

  • Gammal eller ej uppdaterad programvara
  • Långsamma datorer
  • Problem med skrivarna
  • Åtkomstproblem
  • Förlorad data

It- relaterade problem som bromsar effektiviteten:

  • Dokumenthantering som inte fungerar – det kan till exempel handla om att man sparar allt lokalt och inte har en bra struktur för versionshistorik eller delning av dokument internt. Situationen leder till extraarbete och långsammare processer.
  • Avsaknad av internt kommunikationsverktyg – många företag kommunicerar främst via email vilket inte är det mest effektivaste i alla lägen. Genom att erbjuda de anställda verktyg som gör att de effektivt kan kommunicera, dela dokument och kunskap både på kontoret och andra platser förbättrar man samarbetet och skapar en mer effektiv arbetsmiljö.
  • För mycket manuell hantering – har man för mycket processer som innebär att man manuellt måste hantera data istället för att ha automatiserade system förlorar man mycket arbetstid.

Vad kan man göra?

Lösningen för många företag som inte själva har resurser för att han en egen IT-avdelning kan vara att istället anlita en extern IT-partner. Kontorskraft hjälper företag att få en fungerande IT-miljö där problemen åtgärdas innan de uppkommit. I de fall problem ändå uppstår kan de anställda tala med våra experter och få hjälp direkt. Vi har också kunniga konsulter som utvärderar er IT-miljö och hjälper er att hitta en struktur som gör att ni kan arbeta mer effektivt och få en vardag som flyter på.

Läs mer om vårt IT-erbjudande