Miljöarbete i små företagDe allra flesta företag tänker på miljöfrågan på ett eller annat sätt, dock så är det inte alla som har ett helhetstänk. Till skillnad från större organisationer som är vana vid att ta med miljöaspekten i exempelvis upphandlingar, fungerar små och medelstora företag annorlunda. Mindre företag har inte samma krav på sig och därför kanske de väljer att begränsa sig till de mest uppenbara handlingarna så som att återvinna papper, plast och annat material och eventuellt välja energisnåla glödlampor. Alla åtgärder i rätt riktning är så klart bra men ofta missas de större som verkligen gör skillnad så som en miljövänlig IT-miljö.

Ett första steg är att utvärdera sin nuvarande situation och se över hur man tänker kring miljöfrågan. Nedan punkter kan vara till hjälp för att påbörja processen mot ett mer klimatsmart företag:

  1. Få kunskap om din nuvarande situation och lyft fram de områden där företaget kan förändras. Hur ser er IT-miljö ut och vad kan förändras gällande miljöaspekten? Vilka kostnader finns kopplade till en sådan förändring?
  2. Se det hela i ett långt perspektiv. Att investera i miljövänlig IT kostar pengar, men på lång sikt kommer de flesta företag att spara in på kostnader genom att bli mer miljövänliga. Att vara miljösmart behöver alltså inte innebära en extra kostnad snarare tvärtom.
  3. Ta hjälp. Att svara på ovanstående punkter kan vara svårt om du inte vet var du ska börja och vad du ska kolla efter. Genom att anlita en extern partner med de kunskaperna kan du få hjälp att optimera både ert sätt att arbeta och ert miljötänk.

Exempel på åtgärder som små och medelstora företag kan genomföra som både gynnar miljön och företagets ekonomi:

  1. Utskriftshanteringen: Valet av skrivare och leverantör betyder väldigt mycket när det kommer till de möjligheter företag har att bli mer miljövänliga. Genom enkla verktyg kan du se hur mycket som skrivs ut, av vem och på vilket sätt. Till exempel kan du genom att sätta utskriftsregler så som dubbelsidig utskrift som standard spara in på ett stort antal utskrifter. Ett annat exempel är att införa att man måste gå fram till skrivaren och identifiera sig för att hämta ut sin utskrift, en sådan regel kommer garanterat att minska antalet onödiga utskrifter.
  2. Val av leverantör och samarbetspartner: När det kommer till kontorsmaskiner och till IT-hårdvara bör du fråga din leverantör om vilka certifikat de har, hur de återvinner kasserade produkter, hur tillverkningsprocessen ser ut, etc. Det kan finnas stora skillnader mellan olika leverantörer. Att ta hjälp från en extern partner är ofta en bra lösning, ha en dialog med din IT-leverantör om miljöaspekten och be dem hjälpa er att optimera ert miljöåtagande.
  3. Digitalisera: Se över vilka processer och vilka rutiner ni skulle kunna digitalisera. Ett exempel är att använda sig av videokonferenser istället för fysiska möten och därmed spara in på resor. Ett annat exempel på digitalisering är att införa e-fakturor istället för pappersfakturor.

Kontorskraft arbetar för att leverera miljövänliga produkter och tjänster i alla led. Kontakta gärna oss för en dialog kring hur ditt företag skulle kunna bli mer miljövänligt.