Kostnadsbesparande utskriftslösning

Follow-me print eller Pull print är en utskriftslösning som syftar till att effektivisera utskriftsmiljön och att minska utskriftskostnaderna. Genom att installera en sådan lösning, t ex SafeCom eller Ubiquitech som beskrivs nedan, skickar du inte dina utskrifter till en specifik skrivare, istället skriver du ut till en gemensam utskriftskö på en server. Därefter kan du skriva ut på valfri skrivare som är ansluten. För att få ut dina utskrifter går du fram till valfri skrivare och loggar in med ett kort eller med en bricka. Genom att användaren fysiskt måste gå och logga in vid skrivaren minskar du på onödiga utskrifter, det vill säga, mindre papper glöms kvar i skrivaren och kastas.

Fördelar med en Follow-me printlösning:

Kostnadsbesparande: För de allra flesta företag är det framförallt en ekonomisk vinning. Som nämns ovan minskar utskriftsspillet eftersom inga onödiga utskrifter hamnar på hög vid skrivaren. Du får kontroll över hur mycket ni faktiskt skriver ut vilket gör det enklare att ta kontroll över utskriftsbeteendet och minska utskrifterna. Man beräknar att företag skrivare ut mellan 20-40% färre utskrifter med någon typ av Follow-me printlösning.

Miljösmart: Av samma anledningar som att det är kostnadsbesparande är det också en miljösmart lösning eftersom du minskar din utskriftsmängd och därmed din pappersförbrukning.

Flexibelt: Eftersom du kan skriva ut från valfri skrivare behöver du inte stå och vänta på din tur, du väljer helt enkelt den som är ledig.

Kontroll över utskrifterna: Du kan se hur mycket varje avdelning och person skriver ut, genom att känna till den faktiska mängden är det enklare att få ner antalet utskrifter. Du kan också kontrollera hur användarna skriver ut genom att till exempel sätta dubbelsidigt som standard, eller att alla utskrifter från e-post skrivs ut i svartvitt.

Säkert: Du kan enkelt reglera tillgången till företagets skrivare och skydda dem mot obehörig användning. Inga sekretessbelagda dokument blir liggandes vid skrivaren eftersom du måste gå fram och hämta ut dem för att få dina utskrifter. Så istället för att placera ut flera kostsamma bordsskrivare nära dem som skriver ut sekretessbelagda dokument kan du säkerställa att de inte hamnar i fel händer genom denna lösning.

Enklare administration: Underlätta för IT-avdelningen genom att centralisera administrationen av användare och enheter.

Kontorskraft tillhandahåller flera olika lösningar för Follow-me Print. De två vanligaste valen är SafeCom och Ubiquitech. För användaren finns ingen större skillnad mellan de båda förutom själva gränssnitet utan skillnaden finns på administrativ nivå. Läs mer om de två alternativen nedan.

SafeCom

SafecomSafeCom är en flexibel lösning för Follow-me print som är lätt att implementera. Allt administreras genom företagets AD och du köper licenser per maskin. SafeCom ger alla fördelar som nämns ovan. Du kan även välja till olika funktioner så att lösningen passar dig. Det finns stöd för kundfakturering, kryptering, betalning per utskrift, med mera. SafeCom fungerar på de flesta skrivarmodeller och märken.

SafeCom produktbroschyr 

Ubiquitech

UbiquitechUbiquitech kommer också med alla fördelar som nämns inledningsvis i denna artikel. Till skillnad från SafeCom installeras det inte på företagets AD. Användare läggs till och tas bort manuellt. Denna lösning passar de företag som har många gäster eller som tillhör ett kontorshotell för att nämna ett par exempel. Även Ubiquitech- licenser köps per maskin och inte per användare.

Ubiquitech produktbroschyr 

Vilken du väljer beror på i vilken IT-miljö du har din skrivarpark. Vi hjälper dig gärna att välja rätt Follow-me printlösning för ditt företag. Skicka oss ett mail så återkommer vi med mer info: sales@kontorskraft.se