Många företagare oroar sig över säkerheten när det kommer till datasekretess och datasäkerhet vid användandet av molntjänster. Detta gäller både de företag som redan har delar av sin verksamhet i molnet och företag som ännu inte tagit steget. När det kommer just till säkerhetsfrågan är val av molntjänst mycket viktigt. Som företagare bör man välja sådana molntjänster som är anpassade för företag och inte vanliga konsumenttjänster. Väljer man rätt molntjänst är inte säkerheten mindre än vid drift i egen regi. Istället kan de stora molnleverantörerna i kraft av sin storlek erbjuda ökad säkerhet i sina datacenter.

Läs mer om Office 365

Kontorskraft erbjuder som Microsoft partner molntjänsten Office 365. Utöver alla de fördelar Office 365 erbjuder i egenskap av ett verktyg för samarbete och produktivitet är det den säkraste molntjänsten på marknaden idag. Microsoft bygger sina molntjänster i enlighet med de sekretesskrav som finns inom EU och EU:s sekretessexperter har godkänt metoden för internationell dataöverföring. Microsoft är den enda molntjänstleverantör som fått ett sådant godkännande. Genom Office 365 får kunden en garanterad tillgänglighet på 99,9%, om kunden skulle få mindre drifttid än så kompenseras kunden genom tjänstekrediter.

Några av säkerhetsgarantierna i Office 365: 

  • Kunden äger alltid rättigheterna till all data och den utnyttjas aldrig i marknadsföringssyfte
  • Åtkomsten till fysiska datacenter begränsas till behörig personal
  • Möjlighet att kryptera data både i mejl och filer som skickas eller delas med externa parter
  • Regelbunden säkerhetskopiering
  • Möjlighet att aktivera och inaktivera sekretessfunktioner efter dina behov

Läs mer om vilka fördelar ditt företag får genom Office 365