Många företag missar att tänka på säkerheten kring dokumenthantering och utskrifter, detta gäller både internt och externt. Exempelvis kanske man inte har antagit en policy som tydligt klargör för medarbetarna vilka regler som finns, eller så har man inte rätt verktyg för att upprätthålla säkerheten. Som Xerox återförsäljare kan vi leverera fullkomliga tjänster för att installera och integrera säkerhet och kontrollmekanismer i ditt företag.

Genom rätt verktyg kan medarbetarna skriva ut på ett säkert sätt utan att de aktivt behöva vidta säkerhetsåtgärder. Du kan också få en tydlig blid över vad som skrivs ut med målet att minska utskriftskostnaderna samt sätta upp regler för utskrifter för att undvika att information hamnar i fel händer eller att det skrivs ut papper i onödan.

Läs mer om säkerheten med mobila utskrifter.

Ett första steg för att säkerställa säkerheten kring utskrifter och ta kontroll över kostnaderna är att installera Safecom på skrivaren. Med Safecom kan du kontrollera hur de anställda får skriva ut, exempelvis genom att ställa in dubbelsidig utskrift som standard eller att viss typ av utskrift alltid ska skrivas ut svartvitt. Du minskar också antalet onödiga utskrifter då skrivaren inte skriver ut innan personen går och hämtar sin utskrift. Läs mer om Safecom.

Utöver Safecom finns det ytterligare verktyg för dokumenthantering:

Xerox utskriftslösningar för mobiler

 • De anställda vill kunna skriva ut direkt från mobilen på ett enkelt sätt.
 • När personalen jobbar utanför kontoret eller på flera olika kontor.
 • Du behöver ha säkerhetsrutiner för utskrifter även utanför kontoret.

Xerox tjänster för inventering av utskriftssäkerhet

 • Hjälper dig att hantera säkerheten i din IT-miljö och dina skrivare.
 • Skyddar när nätverksuppkopplad utrustning kopplas bort och tappar sitt säkerhetsskydd.
 • Skyddar om du inte har ett automatiskt varningssystem som varnar dig om riskfyllda situationer.
 • Underlättar när du vill slippa det manuella arbetet när det kommer till säkerheten.

Xerox Secure Print Manager Suite

 • Förbättrar säkerheten och kontrollen över dina utskrifter.
 • Automatiserar regler för användarrättigheter, säkerhetsparametrar och jobbattribut.
 • Få mer information för kostnadsanalyser.
 • Fysisk autentisering med kortläsare eller pekskärmar.

Xerox tjänster för hantering av skrivarservrar

 • Avlastar IT-avdelningen när det kommer till den dagliga skötseln av skrivare
 • Minimerar antalet skrivarservrar för att sänka kostnader och minska komplexiteten.
 • Lös problem relaterade med skrivaren snabbare och undvika avbrott.

Kontakta oss för mer information kring utskrifter och säkerhet. Berätta vad din verksamhet ställer för krav så presenterar vi gärna en lösning.