Samarbeta mer och bättre

Genom ett bra samarbete kollegor emellan kan ett företag vinna mycket. Samarbete är kunskapsberikande och skapar bra sammanhållning, förutsatt att man samarbetar på ett effektivt sätt och på ett vis som gör att människor vill samarbeta.

Gör vårt Quiz för att ta reda på hur modern du är i ditt sätt att samarbeta! Börja med första frågan nedan: 

1.

Du har hittat ett sätt att arbeta som ger dig en massa ny tid, hur delar du med dig av din upptäckt?

 
 
 

2.

Hur ofta samarbetar du med andra via videosamtal?

 
 
 

3.

Din chef svarar inte i telefon och du behöver ASP få ett svar på en fråga, vad gör du?

 
 
 

4.

Kan du på ett enkelt sätt arbeta tillsammans med kollegor/partners som finns på annan ort?

 
 
 

5.

Bestämmer du själv varifrån du sköter ditt arbete?

 
 
 

6.

Har du koll på vilka samarbetsverktyg du kan använda i din vardag?

 
 
 

7.

Har du provat att samredigera ett dokument? Det vill säga du och dina kollegor kan alla arbeta i samma dokument samtidigt.

 
 
 

8.

Hur arbetar du och dina arbetskamrater i projekt?

 
 
 

9.

Tycker du generellt sett att ni har bra förutsättningar för samarbete på din arbetsplats?

 
 
 

10.

Har ni något form av Intranät där ni kan samla och dela information?

 
 
 

Question 1 of 10