08 – 587 196 00

Sekretesspolicy

Syftet med vår sekretesspolicy är att informera dig som besöker vår webbsida om vilka personliga uppgifter vi får reda på när du befinner dig på vår webbsida, samt vilka uppgifter vi samlar in, sparar, samt hur de används och varför.

Behandling av personliga data och syfte
Vi väljer att enbart spara sådana uppgifter som vi anser är nödvändiga för att kontakten mellan dig och oss ska vara så bra som möjligt. Uppgifter vi sparar är namn och på vilket företag du arbetar samt emailadress och telefonnummer. I vissa fall sparar vi också uppgifter om vilken typ av tjänst du har på företaget. Syftet med det är att ge dig relevant information från oss. Vi vill inte skicka dig information som inte berör dig i ditt arbete eller erbjuda dig produkter du inte är intresserad av. I de fall du har delgivit oss dina uppgifter, så som e-postadress och telefonnummer kan du komma att bli kontaktad av oss i syfte att erbjuda företaget du arbetar på någon av våra tjänster och produkter.

Rätten att ta del av personliga data och att bli bortglömd
Om du kontaktar oss och begär att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig ska du få den informationen, antingen skriftligen eller muntligen, förutsatt att du kan bekräfta din identitet. Om du ber oss att radera eller korrigera de uppgifter vi har om dig kommer vi att göra det. Undantag gäller om det till exempel finns ett gällande avtal mellan vårt företag och företaget du arbetar på, i det fallet behöver vi ha dina personliga uppgifter, vilket du kommer att bli meddelad om. Du har rätt att bestrida detta. Om du vill kontakta oss gällande vilka uppgifter vi har om dig ska du göra det genom att skicka ett email till: info@kontorskraft.se

Så länge sparas din information
Informationen om dig sparas så länge det företaget du arbetar på har något samröre med Kontorskraft. Med samröre menar vi så som kundrelation, samtal kring vårt tjänsteutbud eller liknande. I det fall uppgifter inte längre är aktuella gör vi allt vi kan för att snabbast möjligt korrigera eller radera dem.

Din information är säker
Kontorskraft ger aldrig din information vidare till tredjepart utan ditt uttryckliga samtycke. Kontorskraft kan i egenskap av att vara ett IT-företag försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att bevara dina uppgifter säkra. Det innebär att vi har ett gott skydd mot intrång. Om vi mot all förmodan skulle råka ut för ett intrång som gör att de uppgifter vi har om dig kommer obehöriga till dels kommer vi att meddela dig det inom 72h. Det meddelandet kan ske skriftligen eller muntligen.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats och/eller ge oss dina personliga uppgifter samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. För alla frågor kring vår sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss via e-post: hello@kontorskraft.se

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits. Läs mer

Ok