Det sker dagligen olika former av IT-attacker mot svenska företag. IT-attackerna drabbar både stora och små företag och innebär i de flesta fall någon typ av ekonomisk förlust. Många företag är osäkra på om de har rätt skydd eller inte. Gör vårt test genom att svara på 10 frågor som rör din IT-miljö och få en ungefärlig utvärdering på hur just ditt företag ligger till.

SVARA PÅ FRÅGORNA NEDAN OCH FÅ ETT RESULTAT DIREKT

1. Har du en IT-leverantör som du känner dig trygg med?

 
 
 

2. Den mjukvaran vi använder är uppdaterad (ex. Windows, plugins, applikationer).

 
 
 

3. Vi har säkra lösenord på alla våra plattformar.

 
 
 

4. Vår personal får träning/information om hur olika säkerhetshot kan se ut, t ex hur ett infekterat email kan se ut.

 
 
 

5. Har ni en säker och tillräcklig backup av alla era filer?

 
 
 

6. Har ni antivirus på servrar, datorer och annan hårdvara (t ex skrivare)?

 
 
 

7. När gjorde ni senast en total säkerhetskontroll av er IT-miljö?

 
 
 

8. DDoS, Ransomware, Business Email Comprice, har du koll på det?

 
 
 

9. Det är inte ovanligt att IT-relaterade problem uppstår på grund av anställda eller tidigare anställda. Hur tänker du kring det?

 
 
 

10. Inkluderar ni även mobiltelefoner och plattor i ert säkerhetstänk?