Säkerhet

5 vanliga IT-säkerhetsmisstag dina anställda gör

Man skulle kunna tro att människor idag har en gangska bra uppfattning om hur man ska agera för att i den mån det är möjligt undvika att utsätta företaget för en IT-attack eller någon form av intrång. Förmodligen har många mer eller mindre en uppfattning om vad som är säkert, ändå bryter man mot de […]

oktober 3, 2017|IT|

Är backup i molnet nödvändigt?

Dataförlust kan drabba alla företag – även de som har sin data i molnet. Det är viktigt att komma ihåg att det faktum att du lägger din data i molnet inte per automatik innebär att du valt en säker lagring. Om vi ser till en av de vanligaste molntjänsterna bland svenska företag, Microsoft Office 365, […]

augusti 30, 2017|IT, Office 365, Tjänster|

Byt ut Windows 7 redan nu

Om ungefär två år pensioneras operativsystemet Windows 7. Det kan tyckas som lång tid men för företag är det hög tid att börja tänka på en migrering till Windows 10. Uppgifter från Net Applications visar att cirka hälften av alla företag fortfarande använder Windows 7 på sina datorer. Att byta operativsystem på företags datorer […]

juli 21, 2017|IT|

Cyberattacken – det behöver inte smälla så hårt

Helgens IT-attack är den största attacken hittills, runt 150 länder har drabbats och allt från mindre företag till sjukhus och kommuner har fått sina datorer kapade. Vi talar gärna om denna typ av attack för att våra kunder ska vara medvetna om att det händer och vad man kan göra för att inte vara […]

maj 15, 2017|IT|

Snabbtesta säkerheten i din IT-miljö

Det sker dagligen olika former av IT-attacker mot svenska företag. IT-attackerna drabbar både stora och små företag och innebär i de flesta fall någon typ av ekonomisk förlust. Många företag är osäkra på om de har rätt skydd eller inte. Gör vårt test genom att svara på 10 frågor som rör din IT-miljö och få en ungefärlig utvärdering på hur just ditt företag ligger till […]

mars 8, 2017|IT|

IT-säkerhetshot – De här ska du ha koll på

För några dagar sedan kom årsrapporten från Försvarets radioanstalt, den visar tydligt på hur IT-attackerna mot Sverige ökar. Målen för attackerna är allt från forskning till institutioner och myndigheter. Ökningen av olika typer av IT-attacker märks också hos privata svenska företag. Oftast handlar attackerna i slutänden om att pressa företagen på pengar. Att inte […]

februari 22, 2017|IT|

Vad skulle ett IT-haveri innebära för din verksamhet?

Skulle ditt företag klara av att IT-systemet ligger nere i flera timmar eller i värsta fall kraschar helt? Har du inte ställt dig den frågan eller är osäker på svaret är det ett ämne som du bör lyfta upp på dagordningen meddetsamma. Vi blir mer och mer beroende av våra IT-system, i många fall […]

september 20, 2016|IT|

Din skrivare kan vara ett säkerhetshot

Som företag värnar man om säkerheten när det kommer till informationsspridning av sekretessbelagda eller känsliga dokument därför brukar man se till att säkerheten kring företagets datorer och servrar är under kontroll. Dock så förbiser man inte sällan en viktig del, nämligen skrivaren. Dagens skrivare skiljer sig mycket från de skrivare vi hade förr, idag är de […]

augusti 18, 2016|IT, Print|

Säkra utskrifter

Många företag missar att tänka på säkerheten kring dokumenthantering och utskrifter, detta gäller både internt och externt. Exempelvis kanske man inte har antagit en policy som tydligt klargör för medarbetarna vilka regler som finns, eller så har man inte rätt verktyg för att upprätthålla säkerheten. Som Xerox återförsäljare kan vi leverera fullkomliga tjänster för […]

augusti 7, 2015|Print, Tjänster|

Säkerhet i molntjänster

Många företagare oroar sig över säkerheten när det kommer till datasekretess och datasäkerhet vid användandet av molntjänster. Detta gäller både de företag som redan har delar av sin verksamhet i molnet och företag som ännu inte tagit steget. När det kommer just till säkerhetsfrågan är val av molntjänst mycket viktigt […]

april 28, 2015|IT, Office 365, Tjänster|