Effektivisera företaget med digital avtalshantering

Att hitta en bra lösning för avtalshantering inom företaget innebär inte enbart att företaget sparar in på resurser i form av tid och pengar utan det har även en positiv effekt på relationen till kunderna. När en kund upplever att man är noggrann och har koll på avtalstiden inger det också förtroende, för säljaren ger det ett bättre utgångsläge i förhandlingar.

I takt med att ett företag växer, växer också antal avtal, att enbart förvara dem i pärmar gör det hela svårt att överskåda. Genom en införa digital avtalshantering får företaget koll på alla avtal och gör dem också sökbara. Du kan sätta ett larm på varje avtal som låter dig veta när avtalstiden börjar närma sig sitt slut. Du kan också höja säkerheten kring avtalen genom att ge olika personer i företaget olika typer av behörighet till avtalen. Ytterligare en stor fördel är att du har tillgång till dem var du än befinner dig i och med att de finns i digitalt format.

Fördelar med digital avtalshantering:

  • Spara in på personalens tid
  • Hitta avtal snabbare med sökfunktion
  • Om du väljer elektronisk underskrift kan du förkorta avtalsprocessen
  • Öka säkerheten i hur avtalen behandlas genom att tilldela olika behörighetsgrader
  • Riskera inte att avtalen försvinner eller förstörs
  • Ledningen får en tydlig överblick över avtal som rör företagets olika avdelningar

För mer information och för en dialog kring vilken lösning som skulle passa ditt företag är du välkommen att kontakta oss:

Tel: 08- 587 196 00

Email: info@kontorskraft.se