Man kan lätt tänka sig att eftersom vi har blivit så digitala har det tryckta materialet spelat ut sin roll. Det stämmer faktiskt inte alls. Snarare är det så att det bästa resultatet ofta uppnås när man kombinerar digitala kampanjer med riktat tryckt material. Som exempel kan man kolla på hur kataloger fortfarande har en stor inverkan när människor tar köpbeslut. Förr var det vanligt att man skickade ut kataloger som människor bläddrade i och sedan gjorde en beställning via telefon eller en beställningstalong. Idag är katalogens främsta syfte att som en del i en större kampanj få människor att fatta ett köpbeslut som oftast leder till att det slutliga köpet sker online. Det bästa resultatet får man genom att göra katalogen personlig. Många marknadsförare väljer att istället för en stor och generell katalog skicka ut kataloger med mindre antal sidor men sidor som är personligt anpassade. En nyligen gjord Infotrends studie har visat på att 7 av 10 kunder konsulterar kataloger innan de gör ett köp. Det är dock rimligt att anta att den siffran varierar inom olika segment. Ytterligare en Infotrends studie visade på att kataloger som är personligt anpassade kan öka kampanjens avkastning med hela 3 gånger.*

Skapa personligt anpassade kataloger

Att skapa personligt anpassade kataloger kan innebära att man på katalogens framsida eller i dess innehåll vänder sig direkt till mottagaren. Du kan med rätt verktyg på ett automatiserat sätt skapa personligt anpassad text eller erbjudanden. Dessutom kan du binda ihop det innehållet med det digitala innehållet. Verktyg som möjliggör den typen av automatiska arbetsflöden är:

Personligt anpassade katalogerXMPie® Circle – en molnbaserad lösning för att planera, administrera och automatisera dina multichannel- kampanjer.

XMPie® PersonalEffect®– med PersonalEffect kan du skapa, framställa, distribuera, spåra och mäta personligt inriktad kommunikation i alla mediekanaler, både utskrift, webb, e-post och mobil.

Xerox® FreeFlow® Core – FreeFlow® Core automatiserar de steg som behövs för att förbereda ett jobb för utskrift, från att förbereda filen till den slutliga produktionen.

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher – Med det digitala publiceringsprogrammet FreeFlow® Digital Publisher kan du erbjuda både tryckt och mobil/online kommunikation samtidigt i ett enda kontinuerligt arbetsflöde.

Xerox® IntegratedPLUS Finishing Solution – Med Xerox IntegratedPLUS efterbehandlingslösning görs alla inställningar för förpress och efterbehandling automatiskt. Med den här lösningen kan du köra fler jobb snabbare, billigare och med färre fel.

Är du intresserad av någon av ovanstående lösningar kommer vi gärna och demar för dig. Kontakta oss för mer information.

Xerox Customers Presented Growth Opportunities in Books and Catalogs at Hunkeler Innovationdays