Dekostnadskontroll utskrifter företag som inte har en strategi för utskrifter kan säkerligen spara in en hel del i utgifter genom att se över sin utskriftsmiljö och personalens beteende när det kommer till utskrifter.

Ofta vet man inte hur mycket man skriver ut, hur mycket som sammantaget läggs på förbrukningsmaterial och service och på vilket sätt det skrivs ut. Nedan har vi samlat 7 tips som kan hjälpa ditt företag att minska på utskriftskostnaderna.

Ta kontroll: Ta reda på hur höga utskriftskostnader ditt företag har. Ett första steg för att få ner kostnaderna är att mäta dem. Du bör även göra personalen medveten om kostnaderna och få alla att skriva ut smartare.

Skriv ut dubbelsidigt: Genom att utnyttja arkets båda sidor minskar du pappersanvändningen, vilket inte bara är ekonomiskt fördelaktigt utan även bra för miljön.

Styr dina färgutskrifter: Många utskrifter behöver inte skrivas ut i färg. Ställ in din skrivare så att den automatiskt skriver ut i svartvitt och att färgutskrifter blir ett aktivt val. Du kan också programmera vilka typer av utskrifter som får skrivas ut i färg och vilka inte.

Få bort onödiga utskrifter: En betydande del av det vi skriver ut är egentligen inte nödvändiga utskrifter utan många blir kvarglömda i skrivaren. Installera lösningar där personalen måste gå till skrivaren och logga in för att hämta sin utskrift, de som inte hämtas ut raderas i systemet.

Undvik oförutsägbara kostnader: Ingå ett avtal där förbrukningsmaterial och service ingår och där du betalar en fast avgift per utskrift. På så sätt får du kontroll samtidigt som du sänker den totala kostanden.

Välj rätt skrivare: Välj ett märke och en modell som i sig förbrukar mindre bläck eller vax. Generellt är moderna multifunktionsskrivare det bästa valet.

Hyr din skrivare: Genom att hyra en skrivare är du mer flexibel och kan uppgradera till modernare modeller när så krävs. De som väljer att köpa sin skrivare byter inte gärna ut den i första laget trots att äldre modeller kan innebära merkostnader i drift.

Vill du veta mer om hur du optimerar din utskriftsmiljö? Läs om våra utskriftstjänster