Har du befunnit dig på ett hotell och behövt skriva ut något? Eller kanske utnyttjat datorer på ett bibliotek för att få ut din utskrift? Då vet du att det är lite omständigt. Ofta behöver du se till att skicka dokumentet till ditt e-postkonto för att sedan låna en dator, logga in och skriva ut på den publika skrivaren. Idag finns det en lösning för mobila utskrifter som innebär att du kan skriva ut direkt från din mobil, platta eller dator utan några som helst inställningar på din enhet. Xerox erbjuder med sin ConnectKey- teknologi en lösning där vem som helst kan skriva ut med bara några knapptryck. Det fungerar på det sättet att användaren skickar ett mail med dokumentet som ska skrivas ut till print@printbyxerox.com, ett par sekunder senare får användaren ett mail tillbaka med användarnamn och lösenord. Därefter är det bara att gå fram till skrivaren, logga in och hämta dokumentet. ConnectKey finns på alla större Xerox- multifunktionsskrivare. För att skriva ut på det sättet som är beskrivet ovan behöver man endast lägga till funktionen som en app på skrivarpanelen.

printbyxerox

PrintbyXerox

  • Fungerar med alla typer av enheter där epost är installerad
  • Inga nätverksinställningar eller mjukvara behövs
  • Användarvänligt arbetsflöde med enkla instruktioner
  • Korrekt återgivning av Microsoft Office-filer, PDF, JPG, etc

Läs mer om PrintbyXerox i produktbroschyren.

Alla företag vars medarbetare eller besökare har dokument på sin mobila enhet, t ex i mailen eller molnet får ett mer flexibelt arbetsflöde om de kan skriva ut från mobilen. I de branscher där det rör sig mycket människor och man vill kunna erbjuda en snabb lösning för utskrifter blir ConnectKey-teknologin det som gör att man kan erbjuda en högre nivå på sin service, som i följande verksamhetsområden:

Hotell – att kunna erbjuda gäster en flexibel och enkel utskriftslösning gör hotellet mer attraktivt för företagsgäster men även gäster som bor privat. Läs om ett exempel.

Bibliotek och kulturcentrum – erbjud besökarna en tjänst som matchar de förväntningar människor har idag på flexibilitet och möjligheten att kunna använda sin egen mobil.

Skolor och universitet – mobila utskrifter förenklar och ger ökad tillgänglighet till skrivaren för både elever och personal.

För mer information om våra utskriftstjänster är du välkommen att kontakta oss.