Skype Meeting Broadcast är en ny del av Skype for Business som gör att du kan hålla i en digital virtuell konferens med upp till 10 000 deltagare. Med Skype Meeting Broadcast som i det stora hela ser ut som välbekanta Skype for Business kan du skapa en professionell konferens eller möte där folk kan delta på alla typer av enheter.

Så här fungerar det

Eventskaparen skapar sin konferens/möte i Skype Meeting Broadcast portalen och bjuder in och tilldelar roller till övriga personer som ska administrera eventet. Verktyget är, även om det kan användas med få deltagare, tänkt att användas till event med ett större antal deltagare. Det är möjligt att koppla in flera videokameror för att filma från olika vinklar, man kan också låta personer som inte finns på plats presentera delar av mötet genom att tilldela dem sådana rättigheter, precis som i Skype for Business.
Innan mötet startar är det möjligt att låta deltagarna vänta i ett virtuellt väntrum som kan anpassas efter mötets tema med bilder och musik.

skype-broadcast

Fördelar

Skype Meeting Broadcast är mycket användarvänligt. Deltagarna kan enkelt delta och om de av någon anledning måste avbryta kan de pausa mötet och återuppta det när de önskar. De kan också spola tillbaka om de vill se en viss del igen. För organisatören finns en mycket stor fördel som ligger i att han/hon efteråt kan plocka ut en csv-fil som innehåller allt som hänt under mötet, när folk anslöt, när de gick och vilken enhet de anslutit genom. Du kan också integrera mötet med Bing Pulse för realtidsomröstningar och attityduppföljning. Det finns också en integrering med Yammer som tillåter deltagarna att föra en dialog under själva mötet. Alla dessa delar gör att företaget som håller i mötet får en bra och tydlig bild av deltagarnas beteende under mötet, vilket underlättar när man ser på vad som kan förbättras till nästa gång.

Har ni ett meddelande som ni vill få ut till en stor publik? Skype Meeting Broadcast är en del av Office 365. Kontakta oss för mer information.